På Arvidstorpsvägen fick vi förtroendet att bygga 3 st 8 våningshus åt Ginsthem. Totalt 120 st bostadsrätter med parkeringsgarage under mark.

FAKTA

INFLYTTNING: juli 2018 – dec 2019

ORT: Falkenberg

BYGGNADSTYP: Flerbostadshus, 120 bostadsrätter