Åt Stenhörnet Fastigheter bygger vi 16 hyreslägenheter i tre fristående huskroppar samt ett fristående garage.

FAKTA

ORT: Holm

BYGGNADSTYP: Flerbostadshus