LÅNGAVEKASKOLAN

I Glommen ska PH Bygg uppföra en ny idrottshall och tillbyggnad av Långavekaskolan.

Idrottshallen kommer att ligga strax norr om Långavekaskolan och rymma en fullstor plan som möter nya regler och säkerhetsavstånd. Med generösa omkädningsrum, sociala ytor och läktare är hallen dimensionerad för 800 personer.

Tillbyggnaden av Långavekaskolan ansluter mot skolans sydöstra gavel och gör rum för nya hemvister, grupprum, bibliotek m.m.

Idrottshallen och tillbyggnaden ska stå klara våren 2021.

FAKTA

ORT: Glommen

BYGGNADSTYP: Skola