Åt Varbergs Bostad genomför vi ett omfattande fasadbyte med kontroll av underliggande isolering och stomme. Den enstegstätade putsfasaden byts ut till Steni Colour skivor i olika glans och med varierande bredder.

FAKTA

KLART: Mars/april 2020

ORT: Varberg

BYGGNADSTYP: Flerbostadshus