VESTERHAVSPORTEN

Längs Halmstadvägen, strax väster om korsningen med Kristineslättsallén, bygger vi Vesterhavsporten. Det är ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar. Vesterhavsporten blir ett nytt landmärke vid den sydöstra infarten till Falkenbergs centrum. Huset kommer att innehålla drygt 130 hyresrätter. Det blir främst två- och trerumslägenheter, men även några större och mindre lägenheter.

FAKTA

INFLYTTNING: 2019

ORT: Falkenberg

BYGGNADSTYP: Flerbostadshus, 130 hyresrätter