På Hjortsberg byggde vi ett 9 våningshus med 45 hyreslägenheter åt Fabo.

FAKTA

PROJEKTSTART: 2016

INFLYTTNING: Februari 2018

ORT: Falkenberg

BYGGNADSTYP: Flerbostadshus, 45 hyreslägenheter