Våra Arbetsområden

Nybyggnation

Vid ett nybyggnadsprojekt är det många saker som måste stämma. Vi på Peterson & Hansson värdesätter en öppen och ärlig dialog och vi vill bygga tillit redan från början. Vi har bred kompetens av stora projekt så som flerbostadshus, Arenor, Idrottshallar, offentliga byggnader med mera. 

Vi lyssnar på våra kunder, tar ansvar för allt vi lovar och finns med från början till slut. Vi sätter alltid projektets bästa i fokus och strävar efter att leverera ett slutresultat som förhoppningsvis är bättre än förväntat.

Ombyggnation

Om en fastighet behöver byggas om krävs det noga planering och arbetsberedning. Vi har en lång erfarenhet av allt från mindre lokalanpassningar till större ombyggnationer. Tillsammans sätter vi upp en plan och en budget för ombyggnationen och våra erfarna hantverkare ser till att uppfylla era önskemål om det färdiga resultatet.

Ombyggnation

Om en fastighet behöver byggas om krävs det noga planering och arbetsberedning. Vi har en lång erfarenhet av allt från mindre lokalanpassningar till större ombyggnationer. Tillsammans sätter vi upp en plan och en budget för ombyggnationen och våra erfarna hantverkare ser till att uppfylla era önskemål om det färdiga resultatet.

Tillbyggnation

När utrymmena inte räcker till och det är dags att bygga ut finns vi med er redan från början och tar del av era önskemål så att vi på bästa sätt och med smarta lösningar kan integrera tillbyggnaden med den befintliga byggnaden. En tillbyggnad för oss kan aldrig vara för liten eller bli för stor.

Renovering

Dags att renovera? Då hjälper vi gärna till! Vi renoverar och fräschar upp enstaka rum eller hela fastigheten om så önskas. Vi hjälper till och monterar allt från fönster och dörrar till nya kontorsmiljöer.  Våra erfarna och kompetenta hantverkare är vana vid att arbeta hemma hos privatpersoner och i fastigheter med pågående verksamhet. Vi sorterar alltid allt vårt restmaterial i minst sju fraktioner och städar snyggt efter oss. 

Renovering

Dags att renovera? Då hjälper vi gärna till! Vi renoverar och fräschar upp enstaka rum eller hela fastigheten om så önskas. Vi hjälper till och monterar allt från fönster och dörrar till nya kontorsmiljöer.  Våra erfarna och kompetenta hantverkare är vana vid att arbeta hemma hos privatpersoner och i fastigheter med pågående verksamhet. Vi sorterar alltid allt vårt restmaterial i minst sju fraktioner och städar snyggt efter oss. 

Försäkringsärende

Vi tecknade vårt första avtal med ett försäkringsbolag på 70-talet och det avtal har vi kvar än idag. Vi utför hundratals försäkringsärenden årligen och har avtal med näst intill samtliga försäkringsbolag som finns i Halland. Vi har en egen försäkringsavdelning med duktiga hantverkare och arbetsledare som snabbt tar kontakt med kunden så fort försäkringsbolaget har registrerat ett ärende. 

Vår hantverkare är bra på att se personen bakom ett försäkringsärende och vi sätter stort värde i att kommunikationen med kunden fungerar väl.

Murningsarbeten

Våra egna murare har tagit tradition och erfarenhet från tidigare generationers yrkesskicklighet. Vi värnar om hantverkstraditionen samt vår yrkesstolthet och vi har kompetens att utföra alla typer av murningsarbeten. Behöver ni tillexempel renovera en tegelfasad eller skorsten så hjälper vi gärna till. Vi har även stor erfarenhet och hög kompetens inom tegelmurning och putsning av fasader i nyproduktion.

Murningsarbeten

Våra egna murare har tagit tradition och erfarenhet från tidigare generationers yrkesskicklighet. Vi värnar om hantverkstraditionen samt vår yrkesstolthet och vi har kompetens att utföra alla typer av murningsarbeten. Behöver ni tillexempel renovera en tegelfasad eller skorsten så hjälper vi gärna till. Vi har även stor erfarenhet och hög kompetens inom tegelmurning och putsning av fasader i nyproduktion.

Betongsarbeten

Vi har stor kapacitet att utföra omfattande betongarbeten. Vi har en egen prefab-tillverkning där vi gjuter balkonger, trappor, matrisgjutningar med mera. Genom att gjuta på plats undviker vi tunga transporter för frakt och vi sparar både tid, pengar och framförallt miljön.

Bostadsanpassningar

Ibland förändras livet och man kan behöva anpassa bostaden efter de nya förutsättningarna. Vi har en lång erfarenhet av bostadsanpassningar av olika slag. 2018 kom det flera nya lagar som berör handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Den sökande söker bidrag hos sin kommun och tar in offert från byggaren, fakturan går direkt till den sökande som sedan får ut bidraget utav kommunen. Vi som byggare finns med er som kund från början till slut.

Bostadsanpassningar​

Ibland förändras livet och man kan behöva anpassa bostaden efter de nya förutsättningarna. Vi har en lång erfarenhet av bostadsanpassningar av olika slag. 2018 kom det flera nya lagar som berör handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Den sökande söker bidrag hos sin kommun och tar in offert från byggaren, fakturan går direkt till den sökande som sedan får ut bidraget utav kommunen. Vi som byggare finns med er som kund från början till slut.