VÅRT ANSVAR

Som ett av Hallands största byggföretag känner vi ett stort ansvar att bidra till länets utveckling. Vår drivkraft är att aktivt medverka till att utveckla platsen där vi själva lever, bor och arbetar. Det betyder att vi ska leverera bygg- och byggservicetjänster av god kvalitet, värna om miljön, ta hand om våra anställda samt vara en ärlig och flexibel partner till våra kunder.

Peterson och Hansson har tidigare arbetat enligt Povel, ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö men har sedan 2022 övergått till att vara ett certifierade genom BKMA. Som ett BKMA-certifierat företag genomgår vi regelbundna externa granskningar av våra rutiner. Som kund till oss kan du därför lita på att vi bedriver ett systematiserat arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

Närheten till våra projekt och beställare gör oss extra måna om att leverera god kvalitet i allt vi gör. Det innebär att vi i samarbete med våra beställare och partners ska leverera en produkt som är komplett, felfri och i linje med kundens förväntningar. Hos oss är ambitionen att göra varje beställare och projekt till en referens.

Hållbarhetspolicy

Vårt företags grundläggande inställning är att arbeta för en hållbar utveckling enligt hållbarhetens tre principer. Vi ska leverera så hållbara projekt som möjligt gällande det sociala, miljö och ekonomi. Viktiga delar i det arbetet är att ställa krav i upphandling och inköp samt väga in hållbarhet i våra materialval, optimera vår resursförbrukning och tillsammans med våra kunder hitta och genomföra hållbara lösningar. Vi besitter stor kompetens inom energieffektivt byggande och är certifierade rådgivare för passivhusbyggande.

Arbetsmiljö

Peterson och Hansson har fyra värdeord som ska genomsyra all vår verksamhet:

  • Gemenskap – Vi ska erbjuda en arbetsplats där man trivs, känner gemenskap och får göra sin röst hörd. Vi ska verka för mångfald, jämlikhet och inkludering.
  • Respekt – Vi ska visa varandra respekt i vårt bemötande och agerande.
  • Yrkesstolthet – Vi ska vara stolta över vårt kunnande och yrkesutövande.
  • Säker arbetsplats – Våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma.

Dessa värden bygger den ”PH-anda” som präglat vår verksamhet ända sedan 1963. Tack vare den väljer många som börjar hos oss att stanna kvar under en lång tid. Detta är vi stolta över och kommer fortsätta arbeta för.

Affärsetik

Som en del i vårt medlemskap i Sveriges Byggindustrier (BI) har vi förbundit oss att följa BI:s uppförandekod. Detta innebär bland annat att vi ska verka för sund konkurrens i byggbranschen. Detta gör vi på olika sätt, t.ex. genom att i möjligaste mån ha en öppen redovisning av våra kalkylunderlag vid anbud till kund.

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Här beskriver vi hur vi både lagligt och säkert behandlar dina personuppgifter.

 

Cookie Policy

Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. För att kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett rekommenderar vi därför dig att tillåta lagring av cookies på din dator. Skulle du välja att inte tillåta cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda webbplatsen till fullo.

Vad är en Cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Du kan välja att inaktivera cookies
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta via din webbläsares sekretessinställningar. Detta kan dock medföra att du upplever vår och andra webbplatser som sämre eftersom du då inte får tillgång till allt som automatiskt anpassas åt dig.

 

Den här webbplatsen använder cookies för att kunna tillhandahålla alla funktioner för bästa prestanda under ditt besök. Genom att stanna kvar på webbplatsen godkänner du användning av cookies. Läs vår cookie policy..